• HORARI
 • Dilluns a Divendres
  9:00 a 13:30
  15:30 a 20:00

 • Carrer Major, 33, 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
  T: 93 896 08 80

 • HORARI
 • Dilluns a Divendres
  9:00 a 13:30
  15:30 a 20:00

 • Carrer Major, 33, 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona, Espanya)
  T: 93 896 08 80

CONEIX EL TEU COTXE

AMORTIDORS

La funció principal de l'amortidor és assegurar el contacte correcte i continu del pneumàtic amb el terra.

Els amortidors, juntament amb els pneumàtics i els frens, són els elements de seguretat de l'automòbil que estan sotmesos a un desgast més gran.

L'amortidor complementa la tasca de la suspensió i evita les oscil·lacions laterals i verticals del vehicle. El seu funcionament és simple. Consisteix en un pistó que llisca per l'interior d'un cilindre ple d'oli o gas. Uns forats permeten el pas del contingut entre les dues cavitats que crea el pistó en lliscar.

Amb l'ús i les pèrdues de gas o...


BUGIES

La bugia és l'element encarregat de produir la combustió de la gasolina a l'interior del cilindre. Per a això ha d'aconseguir que es produeixi el salt de l'espurna entre els seus elèctrodes. Amb un motor girant a 4.000 rpm el nombre d'espurnes que salten en cadascuna de les bugies és de 2.000 per minut (33 per segon). Això, juntament amb les temperatures altes, les pressions elevades, les vibracions, etc. dóna una idea de les condicions extremes de funcionament a què es troba sotmesa.

Una de les característiques fonamentals que ha de complir una bugia és la d'evacuació de la calor. Per la...


CORRETGES

Corretges de distribució

La corretja de la distribució és l'element encarregat de transmetre el moviment des del cigonyal fins l'arbre de lleves. A més, sol accionar altres elements del motor com ara la bomba d'aigua o la bomba d'injecció (en motors dièsel).

Amb el pas del temps i com a conseqüència de les dures condicions de treball a què està sotmesa, la corretja es degrada i cal substituir-la. El fabricant estableix intervals de substitució tant en temps com en quilometratge. És essencial respectar aquests intervals de substitució per evitar la possibilitat de trencament de la corretja i,...


FILTRES

Filtre d'oli

Es tracta d'un òrgan d'importància vital en el funcionament del motor, ja que s'encarrega de mantenir perfectament depurat el lubricant amb la retenció dels elements abrasius com ara la pols suspesa en l'aire o les partícules metàl·liques procedents del desgast de peces mòbils.

També elimina els productes resultants de la combustió que aconsegueixen passar al càrter, i les substàncies que es produeixen durant la degeneració de l'oli. Com que el cost és mínim i el dany que pot produir en el motor un filtre brut és molt elevat, convé canviar el filtre sempre que se substitueix...


BATERIA

La bateria és un acumulador d'energia la funció principal de la qual és posar en marxa el motor del vehicle. L'acumulació d'energia es realitza per mitjà d'un procés químic entre dues plaques de plom i un líquid anomenat electròlit format per aigua i àcid sulfúric.

En bateries amb manteniment és important comprovar el nivell de l'electròlit en cada un dels sis vasos, que ha d'estar un centímetre per sobre de la part més alta de les plaques. En cas contrari serà necessari afegir aigua destil·lada fins al nivell correcte. És molt important no utilitzar aigua de l'aixeta perquè conté minerals...


LÍQUID DE FRENS, D'EMBRAGATGE I ANTICONGELANT

Líquid de fre

El líquid de fre és un fluid hidràulic compost a base d'alcohols o glicerines.

Aquest líquid té una alta temperatura d'ebullició, fet que el converteix en el líquid hidràulic idoni per a aquest circuit, a causa de les altes temperatures que s'hi assoleixen, concretament a l'entorn de les proximitats dels cilindres de fre.

Quan fem servir aquest líquid, hem de tenir cura de no tocar-lo i evitar vessaments, ja que produeix un efecte decapant sobre la pintura de la carrosseria.

El nivell en el dipòsit del líquid de fre ha d'estar comprès entre el mínim i el màxim.

El líquid de fre és...


LUBRICANT DE MOTOR

Les principals funcions que ha de complir el lubricant són la reducció de la fricció per disminuir el consum i millorar el rendiment del motor, protegir els elements mecànics contra el desgast i la corrosió, mantenir net el conjunt de peces del motor arrossegant les impureses que finalment s'eliminen amb la substitució del lubricant i contribuir a l'evacuació de la calor generada en el motor.

No només el quilometratge deteriora el lubricant del motor. El fregament intern de les peces del motor genera, per despreniment, restes metàl·liques abrasives. Aquestes restes acaben barrejant-se amb...


PNEUMÀTICS

Els pneumàtics són l'únic punt de contacte amb la carretera. Afecten la direcció assistida, els frens i l'adherència del vehicle.

La profunditat mínima del dibuix de les rodes ha de ser almenys de dos mil·límetres. A més, no han de tenir un deteriorament irregular, fet que indicaria un defecte en la suspensió.

L'estat de les llandes és també important.

Comproveu que no tinguin gaires senyals o rascades i moveu-les d'esquerra a dreta i viceversa. Si durant aquesta prova sentiu un cruixit o un so estrany pot haver-hi problemes greus en els eixos.

És molt important verificar, periòdicament i en...


SISTEMA D'ESCAPAMENT

El sistema d'escapament ha de realitzar diverses funcions:

Conduir de manera segura els gasos d'escapament del motor a la part posterior del vehicle

Reduir el nivell sonor del motor

Mantenir el rendiment del motor

Reduir o eliminar certes emissions del motor

És molt difícil determinar la vida d'un sistema d'escapament. Hi ha molts factors involucrats, com ara el clima regional, el tipus de conducció i si el sistema és senzill o doble. No obstant això, com a regla pràctica general, l'esperança de vida típica d'un sistema d'escapament del mercat d'accessoris d'alta qualitat hauria de ser propera...